پرداخت آنلاین سایت ماهان

 

جهت پرداخت مبلغ توافق شده می توانید از فرم زیر استفاده کنید . برای ترجمه ها 50% کل مبلغ در ابتدا به عنوان پیش پرداخت واریز می گردد و پس از اتمام کار ترجمه مابقی مبلغ تسویه می گردد .

قبل از پرداخت مطمئن شوید که فیلتر شکن شما قطع می باشد تا در روند پرداخت خللی ایجاد نگردد با تشکر .

تومان